Alert Police Unit

Airsoftový team. Vitajte na stránke. Здраствуй! Welcome! Willkommen!

Náš znak

Novinky


Nevieš kam na akciu? pozri www.respawn.sk

Recenzia COBRA MT975C www.airosft...

Zákon o strelných zbraniach a strelive www.bnk.webgarden.cz/n...

Čo je milsim? www.bnk.webgarden.cz/c...

Anders Russell. Vojna nie je o tom, kto má pravdu, ale o tom, kto zostane.

*VTIP* N/A

SR vlajka

Kalendář

Vyberte jazyk:


poznámka: preklad zabezpečil Google Translate. Chyby v preklade a nezrozumiteľnosť sa vyskytujú

Články

Čo je military?

V dnešnom svete akčných športov, ale i mimo neho, sa často stretávame s pojmom „military“ alebo častejšie so spojením „military airsoft“. V tomto článku sa bližšie zameriame na to čo tento termín obnáša, čo má spoločné a rozdielne s airsoftom. Tento článok nepopisuje činnosť klubov vojenskej histórie a pod.

Zjednodušene by sme mohli military charakterizovať ako simuláciu armádnej činnosti od používania jednotných uniforiem, vybavenia a výzbroje tímu až po hierarchiu velenia, ale samozrejme mnoho ďalšieho. Teraz sa sústredíme na najvýznamnejšie prvky military:

Hierarchia velenia v jednotke

military

Jedným z významných znakov pre military/military-airsoft je hierarchia velenia, t.z. že v tíme je určené velenie a podriadení (vojaci). V prípade menších jednotiek (ktoré nemajú dostatok ľudí, aby sa mohli viac členiť) je systém taký, že je jeden veliteľ, prípadne môže mať aj svojho zástupcu a ostatní členovia sú radoví vojaci. Pri veľkých jednotkách, ktoré už majú desiatky členov je to zväčša tak, že je vrchný veliteľ celej skupiny, pod ním sú velitelia jednotlivých družstiev a samotní vojaci.

Špecializácie v jednotke

V reálnych armádach často vidno špecializácie ako guľometčík, ostreľovač, zdravotník, radista atď. a pri dnešných military/military airsoft jednotkách sa takisto stretávame s takýmito funkciami. Samozrejme to nie je povinnosťou, záleží od konkrétneho tímu či bude mať špecializácie alebo nie.

Vybavenie jednotky

Uniformy:

Tu sa dostávame k bodu, podľa ktorého si asi každý na prvý pohľad urobí obraz o tom ktorom tíme, avšak ako dobre vieme zdanie niekedy klame. Military i military-airsoft tímy bývajú zjednotené najčastejšie podľa uniforiem. V našich končinách patria k obľúbeným slovenské vz.97, české vz.95, americké woodlandy, nemecké flecktarny, britské DPM a iné. Výber jednotného oblečenia záleží aj od toho, či tím chce simulovať nejakú reálnu armádnu jednotku, to však vôbec nie je podmienkou. Častokrát majú tímy jednotné uniformy bez toho, aby kopírovali nejakú skutočnú armádu.

Výstroj a výzbroj:

Podobne ako pri uniformách aj tu záleží či tím napodobňuje reálnu armádnu zložku alebo nie a podľa toho prispôsobuje aj svoje výstrojové vybavenie a zbrane. Pri jednotkách simulujúcich skutočné zložky je najčastejšie zjednotenie aj pri tomto bode. Jednotná býva taktická výstroj ako vesty, nosné systémy, batohy a iné. Za zmienku stoja často používané české vesty ALP TL98, chorvátske taktické, americké vesty LBV, prípadne ALICE a MOLLE systémy, samozrejme výstrojové možnosti sú takmer neobmedzené a je ich k videniu veľké množstvo. Jednotnosť sa týka aj zbraní, najčastejšie primárnych (dlhých) zbraní (napr. M4 / M16, AK47 / AK74, HK MP5 ...). Pri niektorých tímoch je vidno, že členovia majú rovnaké uniformy, ale výstroj i výzbroj sú rozdielne – pokiaľ im to je umožnené je na výbere samotných členov akú výbavu si zvolia. Mnohí ľudia sú držitelia zbrojného preukazu, preto svoju military kvalifikáciu zvyšujú aj na ostrých streľbách.

Military činnosť

military

Teraz prechádzame na pravdepodobne najpodstatnejší znak celého military a tým je samotná činnosť. Predchádzajúce prvky ešte vôbec neznamenali, že ak podľa nich postupuje nejaký tím automaticky ho možno označiť za military, nie je to pravda. Pri military sa najčastejšie kladie dôraz na trénovanie tímovej spolupráce (aby sa zabezpečila čo možno najlepšia súhra všetkých členov pri akciách), taktický výcvik a činnosti ako sebaobrana, prvá pomoc, zlaňovanie, topografia, orientácia v teréne, prežitie v prírode (survival), skoky padákom... K tomu patrí aj štúdium ich Členovia jednotiek sú častokrát aktuálny alebo bývalí členovia armády a polície alebo takýto ľudia práve napomáhajú pri výcviku. Treba spomenúť, že mnohé military orientované tímy majú často pri nábore nových členov stanovené podmienky, ktoré musí uchádzač splniť, aby sa stal členom tímu. V niektorých prípadoch obsahuje náborový proces pohovor s uchádzačom a skúšky fyzickej zdatnosti. S možnosťou trvania niekoľkých dní. Potom nasleduje skúšobná doba, po ktorej sa rozhodne či uchádzač zapadol do kolektívu a nakoniec stane riadnym členom tímu. Všetko však záleží na konkrétnom tíme, aké podmienky a postup prijímania si stanoví.

Military akcie

Na takýchto akciách, ktoré často bývajú len pre military orientované tímy, sa všetko odohráva podľa vopred dohodnutého scenára, je zabezpečená organizácia a presné pravidlá. Často sú to akcie simulujúce buď reálny alebo vymyslený konflikt. Jednotlivé tímy majú zadané zaradenie a úlohy. Mnohokrát bývajú akcie, kde sa nemusí vôbec vystreliť, prípadne sa strieľa len málo. Skôr sa kladie dôraz na plnenie takticko-operačných úloh, obsadzovanie určených pozícií, prieskum, pozorovanie atď.

military

Airsoft a military – spoločné a rozdielne znaky

Spoločné znaky:

Airsoft má s military spoločné najmä využívanie taktiky pri akciách, zase ale záleží na konkrétnom tíme/tímoch ako sa dohodnú, akú zvolia taktiku pri postupe atď. Avšak pri airsofte často dochádza k vlastnému prejavu jednotlivca a potláča sa tak tímová súhra.
Ďalším spoločným prvkom je používanie uniforiem/maskáčov, vybavenia a výzbroje, ale ako už bolo spomenuté vyššie, tieto prvky automaticky nezaraďujú tím do kategórie military.
Samozrejme tak ako na military tak aj na airsoft akciách je dôležitá organizácia a scenár samotnej akcie. Kvalitne pripravené či už airsoft alebo military akcie závisia od organizátorov. Oba typy akcií, ak sú dobre pripravené, majú slušný scenár, prinášajú účastníkom pozitívny zážitok. Ale veľakrát sa stane aj pravý opak.

Rozdielne znaky:

Hlavným rozdielom je predovšetkým to, že airsoft sa berie ako zábava (pre drvivú väčšinu komunity) a tak sa k nemu aj pristupuje. Ľudia si prídu na pár hodín zahrať, odreagujú sa a idú domov. Akcie sú väčšinou len čisté strielačky s rôznou úrovňou. Všetko závisí na dohode hráčov. Hovorí o tom fakt, že počas jednej airsoft akcii jeden strelec vystrieľa aj 800, 1500, 2500 (niektorí sú schopný aj za 4 hodiny vystrieľať, celý balík, 4000) kusov streliva. Na rozdiel od military kde sa fasuje zvyčajne 120 kusov, tak ako tomu je v bežnom reále. Pri military nejde o také isté odreagovanie ako pri airsofte. Military sa prikladá oveľa väčšia vážnosť a hlavne na military akcie sa nechodí odpočívať, ale plniť rozmanité úlohy, činnosti... Pre ľudí, ktorí sú pre military zapálení je takýto spôsob činnosti netradičnou dávkou relaxu.

military

Prevzaté z www.eforce-airsoft.com

 


Žádné komentáře
 
Copyright © 2007 - 2009 drakenSE™, APU TN™, bnk.webgarden.cz