Alert Police Unit

Airsoftový team. Vitajte na stránke. Здраствуй! Welcome! Willkommen!

Náš znak

Novinky


Nevieš kam na akciu? pozri www.respawn.sk

Recenzia COBRA MT975C www.airosft...

Zákon o strelných zbraniach a strelive www.bnk.webgarden.cz/n...

Čo je milsim? www.bnk.webgarden.cz/c...

Anders Russell. Vojna nie je o tom, kto má pravdu, ale o tom, kto zostane.

*VTIP* N/A

SR vlajka

Kalendář

Vyberte jazyk:


poznámka: preklad zabezpečil Google Translate. Chyby v preklade a nezrozumiteľnosť sa vyskytujú

Články

Dovoz airsoftových zbraní z HongKongu

Otázka: Čo všetko sa platí pri dovoze airsoftových zbraní z Hongkongu?

Odpoveď :
Dobrý deň,

Z Vašeho dotazu nieje jasné, či tento tovar hodláte používať iba pre svoju vlastnú potrebu alebo ho chcete doviesť za účelom ďalšieho obchodu. Dôležitým aspektom je tiež, či ste platičom DPH alebo nie. Pri odpovedaní Vašeho dotazu budem zohladňovať tieto varianty.

Pokud se jedná o zásilku mezi soukromými osobami použije se paušální sazba cla 3,5% (použije se do hodnoty zásilky 350 EUR) . Pokud by hodnota zásilky nepřevyšovala 45 EUR, byla by zásilka od cla osvobozena.
DPH budete platit běžnou sazbu 19% - zde předpokládáme, že obsažené zboží nepodléhá snížené sazbě DPH (seznam výrobků se sníženou sazbou DPH najdete na: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/priloha1.aspx).
V případě paušálního cla se tedy neužívá smluvní celní sazba pro jednotlivá zboží dle Jednotného celního sazebníku.

Do základu pro vyměření daně z přidané hodnoty při dovozu zboží se kromě celní hodnoty a připadajícího cla a spotřební daně (ta je ve Vašem případě nulová) vždy zařazují i náklady na přepravu, tedy i poštovné.

V případě, že zboží chcete dovážet za účelem dalšího obchodu, jste už v každém případě povinen při dovozu ze třetích zemí vyrovnat celní dluh. Celním dluhem je clo, daň z přidané hodnoty a další poplatky vyměřované při dovozu zboží. Základem pro vyměření cla je celní hodnota. Do celní hodnoty zboží, které má obchodní povahu, se kromě vlastní hodnoty zboží započítává poštovné v celkové výši. Výše sazby cla je určena podle Jednotného celního sazebníku a příslušného TARIC kódu. Veškeré informace o uplatňovaných clech najdete v celní databázi TARIC:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=CS
Stačí vybrat druh dováženého zboží pomocí tlačítka „prohlížet“ a jako „zemi určení/původu“ vybrat Hongkong a dále kliknout na celní sazby. Zobrazí se Vám obecná celní sazba pro třetí země (země mimo EU) a dále pak, jestli je uplatňovaná tarifní preference (nižší sazba). Domnívám se, že Vámi popisovaný výrobek bude spadat do kategorie 9503008190, na který se sice vztahuje nulové clo, což ovšem neznamená, že by zboží nemuselo při dovozu na vnitřní trh EU projít celním řízením.

Základní dokument v celním řízení při vývozu i dovozu je Jednotný správní dokument, který se předkládá celním orgánům na předepsaném tiskopisu. Tímto dokumentem deklarant navrhuje propuštění zboží do celního režimu. Jedná se o poměrně komplikovaný formulář, který se zpravidla vyplňuje v číselných nebo alfabetických kódech. Firmě s malými praktickými zkušenostmi může činit potíže. V takovýchto případech se jeho vyplnění doporučuje svěřit buď speditérovi nebo profesionálnímu celnímu deklarantovi.

Závěrem bych chtěla upozornit na platbu DPH v Hongkongu. Mezi plátci se většinou účtuje bez DPH, ale osvobození vývozu od DPH není povinností prodávajícího! Pokud daná země neosvobozuje zboží ve vývozu od DPH, lze v některých případech zpětně zažádat o její navrácení. Většinou se tak děje prostřednictvím Vašeho zahraničního partnera. Ovšem ještě jednou zdůrazňuji, že se může stát, že DPH zaplatíte jak v ceně zboží v Hongkongu, tak i při dovozu v ČR, a takováto situace nebude protiprávní (neboť se jedná o třetí zemi). S tímto dotazem Vám doporučuji se obrátit přímo na český zastupitelský úřad v Hongkongu. Kontakt naleznete níže.
http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?ParentIDO=16970&ido=18054&amb=98&idj=1

Máte-li další dotazy spojené s celním řízením, doporučila bych Vaší pozornosti stránky Celní správy http://www.cs.mfcr.cz/cmsgrc/, přikládám ještě seznam kontaktů na konkrétní osoby http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Kontaktujte-nas/Podavani-informaci/kontakt+osoby.htm
Žádné komentáře
 
Copyright © 2007 - 2009 drakenSE™, APU TN™, bnk.webgarden.cz