Alert Police Unit

Airsoftový team. Vitajte na stránke. Здраствуй! Welcome! Willkommen!

Náš znak

Novinky


Nevieš kam na akciu? pozri www.respawn.sk

Recenzia COBRA MT975C www.airosft...

Zákon o strelných zbraniach a strelive www.bnk.webgarden.cz/n...

Čo je milsim? www.bnk.webgarden.cz/c...

Anders Russell. Vojna nie je o tom, kto má pravdu, ale o tom, kto zostane.

*VTIP* N/A

SR vlajka

Kalendář

Vyberte jazyk:


poznámka: preklad zabezpečil Google Translate. Chyby v preklade a nezrozumiteľnosť sa vyskytujú

Niečo o airsofte

Pravidlá airsoftu

všeobecné pravidlá airsoftu:

1. Porušenie bezpečnostných pravidiel sa rieši napomenutím alebo vykázaním hráča z hry.

2. Každý hráč sa zúčastňuje na akcii na svoje vlastné nebezpečie a zodpovedá za svoje konanie.

3. Každý hráč je povinný starať sa o ochranu svojho zraku počas celej akcie. Nosenie ochrany očí je povinné počas trvania hry v celom hracom priestore (vrátane respawnu). Odporúčané je nosenie okuliarov či masky počas celej doby trvania akcie (aj mimo hracej zóny počas trvania akcie)

4. Na zhromaždisku hráčov musí byť každá zbraň zaistená aj keď nemá zásobník.

5. Prísny zákaz akejkoľvek streľby na zhromaždisku a respawne. Streľba je povolená len na hrisku v hracom čase a testovacom priestore na to určenom.

6. Povolená je iba airsoftová výzbroj, spĺňajúca slovenské zákonné normy.

7. Zákaz nosenia iných zbraní ako Airsoftových (Netýka sa nožov, ale hlavne ostrých, plynových, poplašných zbraní).

8. Použitie pyrotechniky je špecifikované vždy pre každú akciu zvlášť. Pokiaľ tomu tak nie je, je jej použitie nedovolené.

9. V prípade povolenia pyrotechniky je používanie sádrových granátov zakazané.

10. Zakazuje sa fyzické napadnutie protihráča alebo spoluhráča, alebo akejkoľvek inej osoby prítomnej na akcii.

11. Testovanie zbraní je povolené len na vyhradenom priestore a streľba či mierenie je možné len určeným smerom.

12. V testovacom priestore musí mať každá osoba nasadenú spoľahlivú ochranu očí.

13. Hráč je povinný priznať zásah. Zásah odrazeným BB sa neráta ako zásah.

14. Strelec môže upozorniť hráča na zásah, ale nesmie vyžadovať jeho vyradenie.

15. Zásah do ľubovoľnej časti hráčovho tela alebo jeho výstroje (ktorú ma v momente zásahu na sebe) je považovaný za zásah, ktorý vyraďuje hráča.

16. Hráč po zásahu je povinný ihneď ohlásiť status vyradenia dostatočne hlasným hlásením mámzásah a aj zodvihnutím a mávaním ruky

17. Zasiahnutý hráč je povinný sa čo najrýchlejšie viditeľne označiť:
a) bielou látkou, ktorú si prehodí cez hlavu
b) nesením zbrane nad hlavou

18. Hráč neoznačený podľa bodu 17. sa považuje za živého.

19. Vyradený hráč sa musí správať tak, aby svojou prítomnosťou v čo najmenšej možnej miere ovplyvňoval priebeh hry po dobu ktorú nehrá (prísny zákaz strieľať a hlučne sa správať - vrátane zóny vyradených hráčov)

20. Vyradený hráč nijako aktívne nekomunikuje a neposkytuje informácie okrem informácií o svojom statuse vyradeného hráča, podľa možnosti sa okamžite presunie do zóny vyradených hráčov, jednoznačne dávajúc najavo svoj status nehrajúceho.

21. Vyradený hráč musí sám zabezpečiť, aby nebol nijako zneužitý v hre (napr. na krytie …).

22. Ak zotrvanie vyradeného hráča na súčasnom mieste môže nepriaznivo ovplyvniť hru, musí sa sám premiestniť na miesto kde hru neovplyvňuje.

23. Pred zapojením musí hráč jednoznačne dať najavo hráčom v blízkom okolí zmenu statusu.

24. Pri vystupovaní zo zóny vyradených hráčov nevstupujte do hracej zóny smerom k bojom, pokiaľ tieto prebiehajú v tesnej blízkosti respawnu.

25. Zásah od spoluhráča sa ráta ako normálny zásah.


Podmienky účasti mladistvých 15-17 r. hráčov

1. minimálny akceptovaný vek hráča airsoftu je 15 rokov (bude sa kontrolovať preukazom totožnosti)

2. povinná celohlavová maska - v podstate paintballová maska (nie iba tvárová, čiže chránené aj uši a ústa). Individuálne môžeme prípadne posúdiť kombináciu tvárovej masky s prilbou kryjúcou aj uši.

3. notárom overený súhlas zákonných zástupcov (rodičov) s hraním airsoftu s predpísaným znením.

4. povinná účasť 18+ osoby ako dozoru, vykonávajúca dohľad podľa §56 ods. 8 zákona o zbraniach a strelive nad osobou mladšou ako 18 rokov používajúcou zbraň kategórie D, ktorá podpíše vyhlásenie o tomto dohľade (na každej akcii pred svedkami, niečo ako štartovná listina).

Na stiahnutie (PDF-37kB): Schválená sada papierov pre hráčov starších ako 15 a mladších ako 18 rokov, platná v mestách Prešov, Košice, Stará Ľubovňa...


Poslední komentáře
25.05.2009 20:03:42: Chalani vyborne, dufam ze to pomoze.
 
Copyright © 2007 - 2009 drakenSE™, APU TN™, bnk.webgarden.cz