Alert Police Unit

Airsoftový team. Vitajte na stránke. Здраствуй! Welcome! Willkommen!

Náš znak

Novinky


Nevieš kam na akciu? pozri www.respawn.sk

Recenzia COBRA MT975C www.airosft...

Zákon o strelných zbraniach a strelive www.bnk.webgarden.cz/n...

Čo je milsim? www.bnk.webgarden.cz/c...

Anders Russell. Vojna nie je o tom, kto má pravdu, ale o tom, kto zostane.

*VTIP* N/A

SR vlajka

Kalendář

Vyberte jazyk:


poznámka: preklad zabezpečil Google Translate. Chyby v preklade a nezrozumiteľnosť sa vyskytujú

Niečo o airsofte

Typy airsoftových hier

Typy ako si zahrať airsoft, zábavné (FUN) scenáre
´´Zabi´´ všetkých (Deadmatch)

Tímy: 2 (napr. červený a žltý)
Vybavenie: každý tím má vlastnú štartovaciu základňu (Base červených, Base žltých)
Časový limit: Hrá sa zvyčajne bez časového limitu. Pokiaľ v jednom zo zúčastnených tímov ostane iba jeden "živý" hráč, stanoví sa limit 5-10 minút pre druhý tím, na vyradenie posledného protihráča.

Pravidlá: Zasiahnutý hráč je vyradený z hry a odchádza mimo hracie územie. Vyradený - "mŕtvy" hráč nesmie rušiť ostatných hráčov v hre, slovne, gestami, streľbou a pod.

Taktika: "Zlikvidovať" čo najviac protihráčov.

Víťazstvo: Tím, ktorý zneškodní všetkých protivníkov víťazí.Zajať vlajku (Capture the flag)

Tímy: 2
Vybavenie: dve základne, dve vlajky zavesené viditeľne v základni. Červenú vlajku má červený tím a žltú zas žltý tím.
Časový limit: 30-60 minút.

Pravidlá: Všetci hráči začínajú hru na svojej vlajkovej základni a môžu ju opustiť až keď sa začne hra. Zasiahnutý hráč je dočasne vyradený z hry a za stanovený časový limit (3-10 minút) sa môže vrátiť na hracie územie a pokračovať v hre.
Ak je hráč zasiahnutý v čase keď nesie vlajku, musí ju pustiť na zem alebo zapichnúť do zeme tam, kde bol zasiahnutý, alebo ju zavesiť na najbližší objekt.
Vyradený hráč nesmie slovami ani gestom naznačovať žiadne úmysly či pozície nepriateľského tímu. Nesená vlajka musí zostať vždy viditeľná a musí byť držaná v ruke, cez ruku alebo okolo krku. Je zakázané vlajku skrývať!

Taktika: Základnou myšlienkou hry je získať nepriateľskú vlajku. Keď ju získate, nechajte časť svojho tímu pred nepriateľskou základňou pre prípad, že sa budú vracať s vašou vlajkou. Nieje nutné tu nechávať zbytočne veľa hráčov. Cieľom nie je zastaviť protivníka a zabrániť mu v získaniu vašej vlajky, cieľom je spomaliť jeho postup a získať čas pre svojich útočníkov. Čím viac útočníkov máte, tým ľahšie ukradnete nepriateľovu vlajku.

Víťazstvo: Získanie nepriateľskej vlajky a jej doručenie na svoju základňu.

(alternatíva: Hra sa môže sťažiť tým, že víťazný tím musí mať na svojej základni okrem ukoristenej vlajky protivníka, aj vlastnú vlajku)Charge of the Light Brigade
Tímy musia vyvesiť svoju vlajku v nepriateľskej základni.

Tímy: 2
Vybavenie: dve základne, dve vlajky zavesené viditeľne pri základni.
Časový limit: 30 minút

Pravidlá: Zasiahnutý hráč je vyradený z hry. Štandardné pravidlá airsoftu.

Taktika: Brániť vlastnú vlajku, určiť konkrétnych hráčov pre jej neustále bránenie a pre prípad strát vo vlastných radoch určiť zálohy. Treba vyčleniť dostatočný počet hráčov pre obsadenie nepriateľskej základne, ako aj pre bránenie vlastnej základne a zabránenie vyvesenia nepriateľskej vlajky na vašej základni.

Víťazstvo: Vyvesiť svoju vlajku v nepriateľskej základni.


Nadvláda - Dominácia (Domination)

Tímy: 2
Vybavenie: dva dominátori, dve základne.
(alternatíva: 3 alebo 4 dominátori v troch alebo štyroch základniach, prípadne viac pre väčšie akcie hrané počas celého dňa)
Časový limit: 60 minút

Pravidlá: Štandardné pravidlá airsoftu. Zasiahnutý hráč je dočasne vyradený z hry a za stanovený časový limit (3-10 minút) sa môže vrátiť na hracie územie a pokračovať v hre.
Úlohou oboch tímov je dobitie a kontrola čo najviac základní, v ktorých sa počíta čas počas ktorého bola základňa (base) pod kontrolou jedného alebo druhého tímu (armády). Čas sa zaznamenáva buď na papier podľa hodín umiestnených na základni, alebo ho meria organizátor, alebo sa meria automaticky po dobití základne stlačením tlačidla na meracom prístroji (dominátore) - v takomto prípade to môžu byť napríklad šachové hodiny.

Taktika: Dôležité je brániť vlastnú základňu, a vyhradiť čo možno najviac kvalitných hráčov pre obsadenie ďalších základní. Po obsadení základní, na týchto strategicky rozmiestniť brániacich hráčov, držať pozície čo možno najdlhšie a vyrážať do protiútokov.

Víťazstvo: Vyhráva tím, ktorí držal čo najviac minút čo možno najviac základní - podľa počtu minút držania základní sa určí pomer bodov.


Dôležitá osoba (V.I.P.)

Tímy: 3 (security + VIP, tango, civilista)
Vybavenie: 1 základňa alebo hrací priestor, 1 chránená osoba VIP
Časový limit: 30 minút

Pravidlá: Štandardné pravidlá airsoftu - výnimočne dovolený fyzický kontakt pri osobnej prehliadke hráča. Zasiahnutý hráč je vyradený z hry.
Zvyčajne sa určí skupina hráčov Security a hráč VIP ktorého chránia (napr. 6 Security + 1 VIP). Zo zvyšných hráčov sa vylosujú dvaja teroristi (Tango) o ktorých ostatný nevedia že sú teroristami (napr. pomocou kariet). Úlohou Security je počas stanoveného času ochrániť osobu VIP počas pobytu na hracom území a pokiaľ sa vyskytne ohrozenie hráča VIP, okamžite ho dopraviť mimo hracie územie. Úlohou Tango je "zlikvidovať" osobu VIP. Úlohou neozbrojených hráčov - civilistov je voliteľne spolupracovať s hráčmi Tango, alebo Security.

Taktika: Security chránia vlastným telom hráča VIP a kontrolujú pohyb osôb v chránenom priestore. Dôležitá je koordinácia a plánovanie presunu VIP. Tango by mal ostať čo najdlhšie neodhalený a priblížiť sa čo najbližšie k hráčovi VIP.

Víťazstvo: Ak prežije VIP, vyhráva Security - v opačnom prípade vyhráva Tango.Zradca VIP (Renegade)
Musíte zaútočiť a zničiť nepriateľského vodcu (VIP), ale jeden z Vašich je zradca.

Tímy: 2 tímy
Vybavenie: 2 vlajkové základne ako štartovacie stanovištia, balíček kariet.
Časový limit: doporučený časový limit je 30 minút.

Pravidlá: Štandardné pravidlá airsoftu. Zasiahnutý hráč je vyradený z hry.

Z balíčka kariet sa vyberú dvaja králi a dva nižníci, potom sa doplnia o ďalšie ľubovoľné karty (napr. červené a žlté), aby počet hráčov súhlasil s celkovým počtom kariet. Z kariet sa vytvoria dva balíčky, každý s jedným kráľom a nižníkom a ostatné s rovnakou farbou, potom sa z každého balíčku ťahá jeden tým karty.

Iba hráči, ktorí si vytiahli kráľov, odkryjú karty - sú to vodcovia týmov (VIP).
Hráči, ktorí si vytiahli nižníka sú zradcovia, neodhaľujú svoju identitu.
Vodcovia budú označení špeciálnou páskou cez rameno. Zradcovia sa môžu obrátiť proti svojmu tímu, kedykoľvek to uznajú za vhodné.

Taktika: VIP nech sa držia statočne, keďže zradcovia sú prefíkaní :)

Víťazstvo: Zničiť vodcu nepriateľského tímu. Ak zradca zničí vodcu svojho tímu, vyhráva tím protivníka.


Bomba

Tímy: 2
Vybavenie: časovo nastaviteľná atrapa bomby (napr. kuchynské hodiny - minútky), každý tím má vlastnú štartovaciu základňu. "Bomba" ako taká je úplne neškodná atrapa.
Časový limit: 30 minút

Pravidlá: Štandardné pravidlá airsoftu. Zasiahnutý hráč je vyradený z hry. Hráči sa rozdelia do dvoch tímov na "teroristov" (TANGO) a "policajtov" (SWAT) v pomere cca 2:3. Teroristi majú za úlohu umiestniť atrapu bomby na svojej základni a brániť "policajtom" pri hľadaní a deaktivovaní tejto "bomby". Úlohou "SWAT" je v časovom limite nájsť a "deaktivovať bombu".

Taktika: "teroristi" si nájdu vhodné miesto na umiestnenie "bomby" a strategické miesta pre bránenie základne. Hráči tímu "SWAT" by mali koordinovane obsadiť základňu "teroristov", dôkladne ju prehľadať a nájsť a "deaktivovať bombu" v stanovenom časovom limite. Dôraz sa kladie na tímového ducha - tímovú hru a precíznosť. Hra prebieha zvyčajne v budove, preto je vhodné trénovať tímovú taktiku boja v budovách - CQB.

Víťazstvo: Ak "bomba vybuchne" - vyhráva tím "teroristov". Ak "SWAT" nájde bombu v časovom limite - vyhráva tím "policajtov".


Iné scenáre

V Airsofte je možné realizovať aj mnoho iných herných scenárov, ktoré zodpovedajú reálnym bojovým situáciám. Môže ísť o činnosť špeciálnej jednotky proti presile, dobývanie bunkra alebo zákopov, hľadanie zostreleného pilota, obrana dôležitej pozície - je možné vymyslieť takmer čokoľvek. Bez obmedzovania sa na nejaké ihrisko alebo budovu - hrať sa môže aj vo vyhradenom lesnom teréne.


(alternatíva k hrám všeobecne: Hrať sa môže buď na jeden život - pri časovom limite celej hry 30 minút, alebo pri dlhšej hre 60 a viac minút sa môže hrať na tzv. RESPAWN. Hra na Respawn znamená, že zasiahnutý hráč je dočasne vyradený z hry na určený časoví limit, napr. na 10 minút a po uplynutí tohoto času sa vracia do hry.)


Žádné komentáře
 
Copyright © 2007 - 2009 drakenSE™, APU TN™, bnk.webgarden.cz